Сервіси

Список рекомендованих до зарахування 5.10010201 Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва на базі 11 класів


Охтирський коледж
Сумського національного аграрного університету
Список
рекомендованих
Форма навчання: Денна
Освітньо кваліфікаційний рівень: Молодший
спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти
Структурний підрозділ:  
Шифр та назва напряму:    
Шифр та назва спеціальності: 5.10010201 експлуатація та
ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва  
Спеціалізація:  
Хвиля: 1
Контракт
За конкурсом
№пп № особової справи ПІБ Конкурсний бал
1 4М/П Шикун Віталій
Олександрович
155,07
2 7М/П Авдєєнко Іван
Анатолійович
139,04
3 8М/П Давиденко Микола
Вячеславович
134,82
4 1М/П Захаров Костянтин
Іванович
130,7
5 3М/П Бондаренко Дмитро
Олегович
129,11
6 6М/П Гуйда Сергій
Володимирович
118,85
7 2М/П Бойко Сергій
Іванович
116,78
8 5М/П Гнилосир Євгеній
Олександрович
111,25