Сервіси

Список рекомендованих до зарахування 5.03050401 Економіка підприємства на базі 11 класів


Охтирський
коледж Сумського національного аграрного університету
Список
рекомендованих
Форма навчання: Денна
Освітньо кваліфікаційний рівень: Молодший
спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти
Структурний підрозділ:  
Шифр та назва напряму:    
Шифр та назва спеціальності: 5.03050401 економіка
підприємства             
Спеціалізація:  
Хвиля: 1
Контракт
За конкурсом
№пп № особової справи ПІБ Конкурсний бал
1 3Е/П Самодай Аліна
Олександрівна
148,98
2 1Е/П Кравченко Каріна
Олександрівна
133,57
3 2Е/П Макарова Катерина
Вікторівна
111,06