Сумська обл., м. Охтирка вул. Сумська (Фрунзе), 46, Тел.(факс): (05446)2-20-66

Головне меню

Підготовчі курси 2017

Економіка підприємства

Відділення «Економіка підприємства» було відкрито в 2001 році і за час свого існування випустило 400 фахівців. Підготовка фахівців на відділенні має широкий міжгалузевий профіль, вони можуть здійснювати свою професійну діяльність у різних сферах економіки.

За час навчання студенти набувають:

• знання:

1) з аналізу, планування та організації підприємницької діяльності в сучасних умовах;

2) з прогнозування, розробки стратегії та розвитку власної справи у сферах виробництва та надання послуг;

• уміння:

1) формувати і обробляти необхідну інформаційну базу щодо зовнішнього та внутрішнього середовища за певним видом економічної діяльності;

2) визначати особистісні, групові та ситуативні можливості для здійснення ефективного управлінського впливу керівника – лідера в підприємницькій діяльності;

• навички:

1) з виявлення та обґрунтування пріоритетних напрямків та організації власного бізнесу; прийняття ефективних підприємницьких рішень на внутрішніх та зовнішніх ринках;

2) у сфері застосування комп’ютерних технологій для підтримки прийняття рішень в процесі організації та планування власної справи;

3) з аргументування власної позиції;

4) при спілкуванні з іноземними партнерами;

• самостійність і відповідальність :

при ухваленні рішень щодо організації та ведення власної справи;
при застосовуванні знань, вмінь і навичок в процесі майбутньої підприємницької діяльності
комунікаційні здібності з роботи в команді та співробітництва.
Сьогодні відділення “Економіка підприємства” готує фахівців за престижними спеціальностями:

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Детальніше>>

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Молодший спеціаліст здатний ефективно працювати в органах державного управління, інвестиційно-консалтингових фірмах, на промислових і комерційних підприємствах і організаціях різних форм власності, провідних українських і зарубіжних компаніях, або успішно започаткувати власну справу.
Фахівці з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності підготовлені до профільної діяльності у сфері підприємництва:
 організація комерційної та зовнішньоекономічної діяльності;
 керівництво підприємствами оптової та роздрібної торгівлі, послуг;
 сфері торгівлі:
 вивчення ринку, прогнозування його кон’юнктури;
 розробка стратегії і тактики маркетингу;
 формування і контроль асортименту товарів;
 управління якістю товарів;
 оптимізація товаропросування;
 переробка та зберігання товарів і сировини;
 сфері біржевої діяльності:
 організація роботи підприємства з біржами й брокерськими конторами;
 проведення біржових операцій та визначення їх ефективності
 використання біржової інформації у своїй діяльності.
Випускники по спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” – це фахівці, підготовлені для здійснення товарознавчої, комерційної, управлінської, експертно-консультативної, аналітичної, брокерської та науково-дослідницької діяльності у сфері ринкових відносин. Відповідно до фундаментальної та спеціальної підготовки вони можуть бути працювати на посадах:
 директор малого підприємства за видами економічної діяльності, з надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощо);
 керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;
 керівник підприємства сфери послуг;
 директор малої торговельної фірми;
 керівник магазину;
 комерсант;
 завідувач торговельного залу;
 менеджер з роздрібної та оптової торгівлі;
 менеджер ресторану, кафе, бару, підприємств з приготування та доставки готових страв;
 фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер;
 фахівець із біржових операцій;
 аукціоніст (ліцитатор);
 торговельний брокер (маклер).

Закрити

051 Економіка. Детальніше>>

Спеціальність 051 Економіка
Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Економіст – здійснює економічний аналіз господарської діяльності організації, розробляє заходи щодо забезпечення режиму економії, підвищення ефективності робіт, виявлення резервів, попередження втрат і непродуктивних витрат, більш раціонального використання всіх видів ресурсів. Виконує розрахунки з матеріальних, трудових і фінансових витрат, необхідних для проведення робіт (послуг), досліджень і розробок.
Основними сферами їх діяльності є:
 – розробка та вибір стратегії розвитку підприємства;
 – забезпечення конкурентоспроможності продукції та організації;
 – комплексний аналіз діяльності;
 – планування витрат та управління ними;
 – розробка стратегічних та поточних планів;
 – організація операційно-календарного планування та регулювання діяльності підприємства та його підрозділів;
 – організація раціонального використання трудових ресурсів;
 – визначення потреби в фінансових ресурсах;
 – управління інноваційно-інвестиційною діяльністю;
 – експертиза та розробка бізнес планів;
 – аналіз фінансового стану та діагностика банкрутства;
 – теоретичні та експериментальні дослідження фінансово-економічних процесів.
Фахівець з економіки підприємства матиме навички:
 – формувати системи управління затратами на підприємстві;
 – проводити економічну діагностику підприємства;
 – формувати системи управління підприємством;
 – визначати напрями підвищення потенціалу підприємства;
 – проводити маркетингові дослідження та розробляти маркетингові стратегії підприємства;
 – обґрунтовувати бізнес-проекти та розробляти бізнес-плани підприємницької діяльності;
 – розробляти та визначати оптимальну стратегію діяльності організації, а також забезпечувати конкурентоспроможність підприємства;
 – управляти маркетинговою діяльністю та розробляти цінові політики;
 – проводити комплексний аналіз виробничо-господарської діяльності;
 – управляти персоналом підприємства;
 – проводити економічний аналіз об’єктів господарювання;
 – проводити наукову діяльність у галузі економіки.

Закрити

sam_0291-webУ ході навчання студенти вивчають механізми діяльності та управління внутрішніми ресурсами підприємства, функціонування підприємницьких структур в умовах конкурентного середовища, фінансово-економічних результатів та ефективності діяльності підприємства.

Процес навчання ґрунтується на широкому використанні методів активізації всіх видів лекційних і практичних занять, досліджені досвіду провідних суб’єктів підприємництва таких як ПАТ «Сад», ПСП «Надія».

На відділенні є можливість одночасно отримати економічну освіту та освоїти прикладну програму «Бухгалтерія 1С» версії 7.7 та 8.2, ПАРУС, Expert Project. sam_0295-web

Ще однією перевагою нашого відділення – є невеликі групи, що створює можливості для індивідуальної роботи з кожним студентом.

Гордістю відділення є викладачі, які мають величезний практичний досвід роботи. Вони є наставниками в освоєнні теоретичних основ будь-яких економічних дисциплін і в практичній їх організації. Саме вони допомагають розкрити потенціал кожного студента, використовуючи власний досвід.

 

Багато з випускників, закінчивши навчальний заклад, побудували власну кар’єру, стали провідними економістами, бухгалтерами, керівниками приватних та державних підприємств.


1

4

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

3

5

6

7

8


Викладачі відділення “Економіка підприємства”

 

 1

Кошель Наталія Юріївна

Посада: зав. відділенням

Освіта:

• інженер-будівельник, Харківський державний технічний університет;

• інженер – педагог, Київський національний університет біоресурсів і природокористування України.

Педагогічний стаж: 7 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії

 1

Гавриш Олена Миколаївна

Посада:  викладач спец. дисциплін

Освіта: Сумський державний університет, спеціальність: фінанси, кваліфікація – економіст з правом викладацької роботи

Педагогічний стаж: 11 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії

 2

Прогонна Любов Степанівна

Посада: голова циклової комісії, викладач спец. дисциплін

Освіта:

• Сумський філіал харківського сільськогосподарського  інституту,  спеціальність: економіка і організація сільськогосподарського виробництва; економіст-організатор.

• Київ НАУ, кваліфікація – економіст-педагог

Педагогічний стаж: 23 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

 3

Лаврусь Оксана Георгіївна

Посада: викладач спец. дисциплін

Освіта: Сумський державний університет, спеціальність: інформатика, кваліфікація – математик-програміст з правом викладацької роботи

Педагогічний стаж: 11 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії

 4

Рудиченко Зоя Сергіївна

Посада: викладач спец. дисциплін

Освіта:

• Луганський педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність : педагог;

• Сумський державний університет, спеціальність: економіка підприємства; кваліфікація –  економіст

Педагогічний стаж: 23 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії

5

Ашмаріна Надія Анатоліївна

Посада: викладач спец. дисциплін

Освіта:

• УЗПІ, спеціальність: економіка і організація енергетики; кваліфікація –  інженер-економіст

• Київ, с/г академія, спеціальність: економіка і бухгалтерський облік в галузі агропромислового комплексу, кваліфікація – економіст-педагог

Педагогічний стаж: 38 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії

 6

Хижняк Інна Миколаївна

Посада: викладач спец. дисциплін

Освіта:

• Харківський національний економічний університет, спеціальність: облік і аудит; кваліфікація –  спеціаліст з обліку і аудиту

• Харківський національний економічний університет,2009, спеціальність: бізнес адміністрування

Педагогічний стаж: 9 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії

 7

Когут Анна Анатоліївна

Посада: викладач спец. дисциплін

Освіта: Сумський держуніверситет, спеціальність: економіка підприємства; кваліфікація – економіст, з правом виклад. роботи

Педагогічний стаж: 9 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст

IMG_8927

Бажаєш стати студентом Охтирського коледжу СНАУ