Сумська обл., м. Охтирка вул. Сумська (Фрунзе), 46, Тел.(факс): (05446)2-20-66

Головне меню

Підготовчі курси 2017

Інформація про відділення “Економіка підприємства”

Відділення   5.03050401

“Економіка підприємства”

Галузь знань: 0305 Економіка і підприємництво

Список з 10 найпрестижніших та найприбутковіших професій виглядає так:

• юрист (варіанти – нотаріус, прокурор, суддя);

• директор (менеджер);

• банкір (службовець банку);

• економіст

• фінансист;

• бізнесмен (підприємець);

• міністр (депутат, державний службовець);

• працівник комп’ютерної фірми (програміст);

• бухгалтер (аудитор);

• працівник шоу-бізнесу.

 

Одну з десяти найпрестижніших професій ви можете отримати під час навчання в Охтирському коледжі СНАУ за спеціальністю «Економіка підприємства»

Що таке економіст? Одна людина скаже, що це професія, інша – що стиль життя, а третя – що економіст – це стан душі. І все це буде правильно.

Економіст – це і професія, і стиль життя, і стан душі.

Навіть якщо в людини буде одна з трьох складових, цього вистачить для того, щоб вона, стала в одному випадку фахівцем, в іншому – мала чіткий і послідовний план свого життя, в третьому – економно й розумно вела своє господарство.

Економіст — професія сучасності, хоча саме слово «економіка» має давньогрецьке походження і вживалося у значенні «домоводство». Сьогодні економіка стала однією з найзатребуваніших наук.

Економіст – фахівець, який здійснює аналіз фінансово-господарської діяльності, розробляє схеми економічних дій на майбутнє, щоб заощадити і зменшити витрати, виявити резерви, будувати грамотну економічну політику розвитку.

Економіст є одним з найбільш значущих фахівців на підприємстві, в організації. Жодне підприємство не може вести свою діяльність без бізнес-плану. Саме цей співробітник задає вектор руху спільних зусиль всіх працівників.

Основне завдання економіста — грамотний розподіл грошових потоків компанії з метою забезпечення рентабельності виробничої діяльності.

Відділення  « Економіка підприємства» було відкрите в 2001 році і за час свого існування має  370 випускників.

1 SAMSUNG DIGITAL CAMERA

3 4

Привабливість відділення «Економіка підприємства»

• Кваліфіковані викладачі, які мають величезний практичний досвід роботи, будуть прекрасними наставниками в освоєнні теоретичних основ будь-яких економічних дисциплін і в практичній їх організації.

• Є можливість одночасно отримати економічну освіту, глибоко вивчити іноземну мову і фахово оволодіти комп’ютерною технікою та комп’ютерними технологіями й отримати сертифікат оператора комп’ютерного набору, освоїти прикладну програму «Бухгалтерія 1С».

• Невеликі групи, що створює можливості для індивідуальної роботи з кожним студентом.

• Уважне і поважне  ставлення з боку викладачів до кожного студента

• Для здійснення навчального процесу відділення має власний навчальний корпус. Усі навчальні приміщення відповідають санітарно-гігієнічним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, будівельним нормам, забезпечені навчально-методичними матеріалами та літературою.

• Підготовка студента передбачає не тільки вивчення передбачених планом навчальних дисциплін, а й розвиток здібностей і навичок ділового спілкування, психологічну підготовку і вміння показати себе як фахового претендента на місце і посаду при влаштуванні на роботу. Все це необхідно молодій людині для того, щоб зробити кар’єру і проявити себе на майбутньому робочому місці.

5 6

7 8

НАШІ  ВИПУСКНИКИ знаходять застосування своїм знанням і на виробництві, й у бізнесі, і у фінансовій сфері, і в науці:

• економіст підприємств  різних форм власності й різних галузей народного господарства;

• економіст-інспектор ДПІ та фінансової інспекції;

• економіст місцевих органів управління;

• економіст-бухгалтер підприємств і організацій;

• економіст аудиторської фірми;

• економіст підприємства торгівлі;

• економіст-менеджер підприємства малого бізнесу;

• експерт з оцінки та аудиту договорів на постачання матеріальних ресурсів;

• економіст комерційного і державного банків;

• економіст страхової фірми;

• економіст-фінансист проектного аналізу та інвестування;

• економіст-аналітик з оцінки бізнесу.

Випускники можуть побудувати власну кар’єру, при цьому починати можна з позиції рядового економіста, у перспективі – стати керівником підприємства, який відповідає за розвиток компанії, її конкурентоспроможність, контролює та координує діяльність усіх структурних підрозділів. Оскільки підготовка фахівців має широкий міжгалузевий профіль, вони можуть здійснювати свою  професійну діяльність у різних сферах економіки.

 

Основні навчальні  дисципліни, які вивчаються

за спеціальністю  “Економіка підприємства”

• Інформатика та комп’ютерна техніка

• Економіка підприємства

• Фінанси підприємства

• Бухгалтерський облік

• Статистика

• Планування та організація діяльності підприємства

• Фінансовий облік

• Інформаційні системи та технології на підприємствах

• Економіка і нормування праці

• Управління витратами

• Податкова система

• Економічний аналіз

• Менеджмент

• Маркетинг

• Зовнішноекономічна діяльність підприємства

• Ціноутворення

• Основи підприємництва

• Страхування

• Міжнародна економіка

• Державне регулювання економіки

Викладачі відділення 5.03050401

“Економіка підприємства”

IMG_8927

Бажаєш стати студентом Охтирського коледжу СНАУ