Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання та Економіка підприємства

Cпеціальності

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Детальніше>>

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Молодший спеціаліст здатний ефективно працювати в органах державного управління, інвестиційно-консалтингових фірмах, на промислових і комерційних підприємствах і організаціях різних форм власності, провідних українських і зарубіжних компаніях, або успішно започаткувати власну справу.
Фахівці з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності підготовлені до профільної діяльності у сфері підприємництва:
 організація комерційної та зовнішньоекономічної діяльності;
 керівництво підприємствами оптової та роздрібної торгівлі, послуг;
 сфері торгівлі:
 вивчення ринку, прогнозування його кон’юнктури;
 розробка стратегії і тактики маркетингу;
 формування і контроль асортименту товарів;
 управління якістю товарів;
 оптимізація товаропросування;
 переробка та зберігання товарів і сировини;
 сфері біржевої діяльності:
 організація роботи підприємства з біржами й брокерськими конторами;
 проведення біржових операцій та визначення їх ефективності
 використання біржової інформації у своїй діяльності.
Випускники по спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” – це фахівці, підготовлені для здійснення товарознавчої, комерційної, управлінської, експертно-консультативної, аналітичної, брокерської та науково-дослідницької діяльності у сфері ринкових відносин. Відповідно до фундаментальної та спеціальної підготовки вони можуть бути працювати на посадах:
 директор малого підприємства за видами економічної діяльності, з надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощо);
 керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;
 керівник підприємства сфери послуг;
 директор малої торговельної фірми;
 керівник магазину;
 комерсант;
 завідувач торговельного залу;
 менеджер з роздрібної та оптової торгівлі;
 менеджер ресторану, кафе, бару, підприємств з приготування та доставки готових страв;
 фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер;
 фахівець із біржових операцій;
 аукціоніст (ліцитатор);
 торговельний брокер (маклер).

Закрити

051 Економіка. Детальніше>>

Спеціальність 051 Економіка
Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Економіст – здійснює економічний аналіз господарської діяльності організації, розробляє заходи щодо забезпечення режиму економії, підвищення ефективності робіт, виявлення резервів, попередження втрат і непродуктивних витрат, більш раціонального використання всіх видів ресурсів. Виконує розрахунки з матеріальних, трудових і фінансових витрат, необхідних для проведення робіт (послуг), досліджень і розробок.
Основними сферами їх діяльності є:
 – розробка та вибір стратегії розвитку підприємства;
 – забезпечення конкурентоспроможності продукції та організації;
 – комплексний аналіз діяльності;
 – планування витрат та управління ними;
 – розробка стратегічних та поточних планів;
 – організація операційно-календарного планування та регулювання діяльності підприємства та його підрозділів;
 – організація раціонального використання трудових ресурсів;
 – визначення потреби в фінансових ресурсах;
 – управління інноваційно-інвестиційною діяльністю;
 – експертиза та розробка бізнес планів;
 – аналіз фінансового стану та діагностика банкрутства;
 – теоретичні та експериментальні дослідження фінансово-економічних процесів.
Фахівець з економіки підприємства матиме навички:
 – формувати системи управління затратами на підприємстві;
 – проводити економічну діагностику підприємства;
 – формувати системи управління підприємством;
 – визначати напрями підвищення потенціалу підприємства;
 – проводити маркетингові дослідження та розробляти маркетингові стратегії підприємства;
 – обґрунтовувати бізнес-проекти та розробляти бізнес-плани підприємницької діяльності;
 – розробляти та визначати оптимальну стратегію діяльності організації, а також забезпечувати конкурентоспроможність підприємства;
 – управляти маркетинговою діяльністю та розробляти цінові політики;
 – проводити комплексний аналіз виробничо-господарської діяльності;
 – управляти персоналом підприємства;
 – проводити економічний аналіз об’єктів господарювання;
 – проводити наукову діяльність у галузі економіки.

Закрити

192 Будівництво та цивільна інженерія. Детальніше>>

Емблема 1
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст.
Кваліфікація: технік з експлуатації устаткування газових об’єктів.Об’єкт діяльності випускника: побутове газове обладнання для опалення житлових приміщень, нагріву гарячої води та приготування їжі, устаткування газових об’єктів (топочних та котелень), промислове газове обладнання різного характеру, системи газопостачання населених пунктів , підприємств, організацій, житлових будинків.Вид діяльності випускника: Організаційна: організація виробничого процесу в окремому підрозділі або на підприємстві. Технічна: монтаж, налагодження, експлуатація та обслуговування газоспоживаючого обладнання для промисловості та побуту; будівництво та експлуатація внутрішніх і зовнішніх систем газопостачання. Проектно-конструкторська: проектування внутрішніх систем газопостачання для індивідуальної та багатоповерхової забудови житлових мікрорайонів, топочних, котелень, промислових підприємств, систем газопостачання мікрорайону та населеного пункту в цілому. Педагогічна – викладання дисциплін професійно-орієнтованого та практичного спрямування в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.Первинні посади у сфері діяльності: диспетчер аварійно-диспетчерської служби (АДС), технік з експлуатації устаткування газових об’єктів, майстер служб: підземних газопроводів, внутрішньо-будинкового газового обладнання; електрохімічного захисту, служби обліку газу, проектувальник.Система задач діяльності випускника: монтаж обладнання і систем газопостачання, експлуатація та ремонт , періодичний огляд газопроводів, виявлення витоків газу, їх локалізація та ліквідація аварій, визначення корозійного стану газопроводу, проектування систем газопостачання для житлового та промислового сектора, організація робіт по будівництву газопроводів.

МАРШ-ГАЗОВИКIВ+новый(new)

g7 g2

g3 g4

g5 g6

Коледж – єдиний вищий навчальний заклад

першого рівня акредитації в Сумській області,

який готує молодших спеціалістів –

техніків з експлуатації устаткування газових об’єктів.

Спеціальність відкрита в 1992 році

В рейтингу аналогічних відділень

Міністерства аграрної політики України

відділення займає друге місце.

• Мають можливість навчатися в Сумському національному аграрному університеті та Харківській національній академії міського господарства. Зарахування проводиться одразу на 3 курс навчання за результатами співбесіди.

• По закінченню навчання студенти відділення отримують робітничу професію

— слюсар з експлуатації та ремонту газового обладнання,

— оператор комп’ютерного набору

— та водій автомобіля категорії „В” (за бажанням).

• Випускники є спеціалістами з експлуатації устаткування газового обладнання і можуть виконувати роботи по експлуатації, проектуванню, будівництву, монтажу і ремонту обладнання і систем газопостачання в аграрних господарствах, промислових підприємствах і організаціях на посадах:

– Майстер з експлуатації з експлуатації газових об’єктів;

– Начальник котельні;

– Завідувач майстерні;

– Технік з експлуатації газових об’єктів;

– Майстер ГНС, ГНП;

– Диспетчер газового господарства;

– Слюсар з експлуатації та ремонту газового обладнання.

49 Співробітників ПАТ „СУМИГАЗ” і 75 співробітників Охтирського управління газового господарства є нашими випускниками.

Закрити

Завідівач відділенням "Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання та Економіка підприємства" Кошель Наталія Юріївна
Завідівач відділенням “Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання та Економіка підприємства” Кошель Наталія Юріївна

 

„Немає професій з великим майбутнім,

 але є професіонал з великим майбутнім”

Д. Сейерз


 image027

БІЛЬЧЕНКО  НАДІЯ  ВАСИЛІВНА

Посада: голова циклової методичної  комісії, викладач спец. дисциплін

Освіта:

• інженер-електрик, Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства;

• інженер – педагог, Московський ордена Трудового Червоного Прапора інститут інженерів сільськогосподарського виробництва ім. В.П. Горячкіна.

Педагогічний стаж: 31 рокі

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

 image029

ВОЛОШИН  ІГОР  ЄВГЕНІЙОВИЧ

Посада: викладач спец. дисциплін

Освіта:

• інженер-електрик, Харківський політехнічний інстипут;

• інженер – педагог, Українська сільськогосподарська академія.

Педагогічний стаж: 29 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

 image025

КОЛЕСНИК  ЛЮДМИЛА  ІВАНІВНА

Посада: викладач спец. дисциплін

Освіта: педагог, Сумський педагогічний Університет;

Педагогічний стаж: 28 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

image035

КОШЕЛЬ   НАТАЛІЯ   ЮРІЇВНА

Посада: викладач спец. дисциплін

Освіта:

• інженер-будівельник, Харківський державний технічний університет;

• інженер – педагог, Київський національний університет біоресурсів і природокористування України.

Педагогічний стаж: 12 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії

 image031

ПУГАЧОВ  ОЛЕКСІЙ  ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Посада: викладач спец. дисциплін

Освіта:

• інженер-механік, Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства;

• інженер – педагог, педагогічний факультет НАУ.

Педагогічний стаж: 27 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищоїї категорії

 image033

СТАЛИНСЬКА  ЛАРИСА  ІВАНІВНА

Посада: викладач спец. дисциплін

Освіта:

• інженер-електрик, Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства;

• інженер – педагог, Національний аграрний університет. м. Київ.

Педагогічний стаж: 19 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

 image037

СОПІТЬКО   АННА   АНАТОЛІЇВНА

Посада: викладач спец. дисциплін

Освіта:

• інженер-технолог, Харківська національна академія міського господарства;

• інженер – педагог, Київський національний університет біоресурсів і природокористування України.

Педагогічний стаж: 13 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії

 image039

ШАНДИБА  НАТАЛЯ   СЕРГІЇВНА

Посада: викладач спец. дисциплін

Освіта:

• інженер-технолог, Харківська національна академія міського господарства;

• інженер – педагог, Київський національний університет біоресурсів і природокористування України.

Педагогічний стаж: 7 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст

 1

Гавриш Олена Миколаївна

Посада:  викладач спец. дисциплін

Освіта: Сумський державний університет, спеціальність: фінанси, кваліфікація – економіст з правом викладацької роботи

Педагогічний стаж: 13 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

 2

Прогонна Любов Степанівна

Посада: голова циклової комісії, викладач спец. дисциплін

Освіта:

• Сумський філіал харківського сільськогосподарського  інституту,  спеціальність: економіка і організація сільськогосподарського виробництва; економіст-організатор.

• Київ НАУ, кваліфікація – економіст-педагог

Педагогічний стаж: 21 рік

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

 3

Лаврусь Оксана Георгіївна

Посада: викладач спец. дисциплін

Освіта: Сумський державний університет, спеціальність: інформатика, кваліфікація – математик-програміст з правом викладацької роботи

Педагогічний стаж: 12 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії

 4

Рудиченко Зоя Сергіївна

Посада: викладач спец. дисциплін

Освіта:

• Луганський педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність : педагог;

• Сумський державний університет, спеціальність: економіка підприємства; кваліфікація –  економіст

Педагогічний стаж: 22 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії

 6

Хижняк Інна Миколаївна

Посада: викладач спец. дисциплін

Освіта:

• Харківський національний економічний університет, спеціальність: облік і аудит; кваліфікація –  спеціаліст з обліку і аудиту

• Харківський національний економічний університет,2009, спеціальність: бізнес адміністрування

Педагогічний стаж: 10 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії

 7

Когут Анна Анатоліївна

Посада: викладач спец. дисциплін

Освіта: Сумський держуніверситет, спеціальність: економіка підприємства; кваліфікація – економіст, з правом виклад. роботи

Педагогічний стаж: 2 роки

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст

 

Перелік дисциплін


Завантаження

Зріз знань