Сумська обл., м. Охтирка вул. Сумська (Фрунзе), 46, Тел.(факс): (05446)2-20-66

Головне меню

Підготовчі курси 2017

ЦМК спеціальних дисциплін спеціальності 5.03050401 «Економіка підприємства»

Навчальна робота циклової комісії спеціальних дисциплін спеціальності 5.03050401 «Економіка підприємства» організована з урахуванням навчального процесу та направлена на поліпшення успішності студентів.
Циклова комісія забезпечує викладання економічних дисциплін усіх спеціальностей коледжу.
До складу циклової комісії входять висококваліфіковані, досвідчені педагогічні працівники коледжу, які забезпечують теоретичну та практичну підготовку студентів.
Метою діяльності викладачів циклової комісії є розвинути творчу особистість, виявити і розкрити індивідуальні здібності і потенціал майбутнього кваліфікованого спеціаліста, виховати людяність, терпимість, любов до людей, громадянську зрілість і соціальну активність.
В сучасних умовах розвитку продуктивних сил та суспільного прогресу основним завданням циклової комісії є: забезпечення не тільки високої теоретичної підготовки й практичних умінь та навичок, а також виховання високоморальної, всебічно розвинутої особистості; накопичення нововведень, які з’являються на ринку освітніх послуг, вивчення їх, порівняння і пропагування студентам, педагогам найбільш актуальних та прогресивних. Тому викладачі циклової комісії постійно працюють над розвитком професійної компетентності, впровадженням нових сучасних форм і методів навчання.
Основні напрями роботи ЦМК спеціальних дисциплін спеціальності 5.03050401 «Економіка підприємства»

  • особистісно-орієнтований підхід у вихованні та навчанні;
  • – впровадження у навчальний процес комп`ютерних технологій;
  • – вдосконалення методики самостійної роботи студентів як фактора, що забезпечує високий рівень підготовленості майбутніх фахівців;
  • – вдосконалення методики різноманітних форм контролю знань і вмінь як одного з найважливіших елементів навчального процесу;
  • – вдосконалення комплексного методичного забезпечення навчально-виховного процесу.

Діяльність викладачів циклової комісії спрямована на підвищення власного науково-теоретичного рівня, на вивчення і впровадження в практику роботи сучасних інноваційних технологій навчання, на здійснення компетентного підходу до підготовки висококваліфікованих фахівців, професіоналів своєї справи, особистостей, що прагнуть самовдосконалення, здатних відповідати сучасним запитам ринку праці.
До складу циклової комісії входять висококваліфіковані, досвідчені педагогічні працівники коледжу, які забезпечують теоретичну та практичну підготовку студентів.


Склад:

1. Прогонна Л.С. – голова
2. Гавриш О.М.
3. Лаврусь О.Г.
4. Рудиченко З.С.
5. Хижняк І.М.
6. Когут АА.

 

 2

Прогонна Любов Степанівна

Посада: голова циклової комісії, викладач спец. дисциплін

Освіта:

• Сумський філіал харківського сільськогосподарського  інституту,  спеціальність: економіка і організація сільськогосподарського виробництва; економіст-організатор.

• Київ НАУ, кваліфікація – економіст-педагог

Педагогічний стаж: 21 рік

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

 1

Гавриш Олена Миколаївна

Посада:  викладач спец. дисциплін

Освіта: Сумський державний університет, спеціальність: фінанси, кваліфікація – економіст з правом викладацької роботи

Педагогічний стаж: 13 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

 3

Лаврусь Оксана Георгіївна

Посада: викладач спец. дисциплін

Освіта: Сумський державний університет, спеціальність: інформатика, кваліфікація – математик-програміст з правом викладацької роботи

Педагогічний стаж: 12 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії

 4

Рудиченко Зоя Сергіївна

Посада: викладач спец. дисциплін

Освіта:

• Луганський педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність : педагог;

• Сумський державний університет, спеціальність: економіка підприємства; кваліфікація –  економіст

Педагогічний стаж: 22 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії

 6

Хижняк Інна Миколаївна

Посада: викладач спец. дисциплін

Освіта:

• Харківський національний економічний університет, спеціальність: облік і аудит; кваліфікація –  спеціаліст з обліку і аудиту

• Харківський національний економічний університет,2009, спеціальність: бізнес адміністрування

Педагогічний стаж: 10 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії

 7

Когут Анна Анатоліївна

Посада: викладач спец. дисциплін

Освіта: Сумський держуніверситет, спеціальність: економіка підприємства; кваліфікація – економіст, з правом виклад. роботи

Педагогічний стаж: 2 роки

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст

Новини циклової комісії

Бажаєш стати студентом Охтирського коледжу СНАУ