Сумська обл., м. Охтирка вул. Сумська (Фрунзе), 46, Тел.(факс): (05446)2-20-66

Головне меню

Підготовчі курси 2017

ЦМК загальноосвітніх дисциплін

Місія циклової комісії – навчити
учитись і жити

Учитель живе до тих пір, поки вчиться, як тільки він перестає вчиться. у ньому вмирає учитель.
К. Д. Ушинський

Вищого покликання, ніж Учитель на Землі немає.
Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін – гордість педагогічного колективу Охтирського коледжу СНАУ. Викладачі циклової комісії – справжня скарбниця мудрості та освіченості, що зберігає та примножує кращий педагогічний досвід.

Г і м н
циклової комісії

Хто сказав, що усі таємниці розкриті,
І що розум усе з’ясував і довів?
Меж таланту немає – принаймні, в освіті.
Ще існує чимало новітніх шляхів.

Ніч минає – і день починається знов,
він оцінить зусиль наших плідність
непохитною є лиш основа основ –
Професійність, Натхнення і Гідність


 Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

Першочерговим завданням, над яким працює комісія, є формування висококваліфікованого молодшого спеціаліста з відповідним рівнем знань, загальнолюдської культури, толерантності, творчої та всебічно розвиненої, громадської свідомої особистості.

Основними напрямками роботи комісії є:
– впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу, які максимально відповідають сучасності;
– розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчання;
– робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості;
– індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;
– підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

Викладачі загальноосвітніх дисциплін намагаються відходити від авторитарно-репродуктивного навчання, моделюючи таку систему, яка б формувала у студентів ініціативність, інноваційність, мобільність, гнучкість, динамізм, конструктивність, комунікативність тощо.
З метою розв’язання цих завдань циклова комісія впроваджує активні та інтерактивні методи, новітні технології навчання, які базуються на компетентністному підході.
Кожен викладач комісії вважає, що доцільно використовувати таку організацію навчальної діяльності, внаслідок якої здійснюється взаємодія викладача та студента, збігається їхня мета.

 


Методичні проблеми,
над якими працює циклова комісія:

– впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес;
– застосування інтерактивних методів навчання;
– вивчення передового педагогічного досвіду своїх колег та викладачів інших коледжів;
– вивчення та обговорення державних документів і методичних рекомендацій щодо викладання загальноосвітніх дисциплін;
– підготовка методичних розробок, створення належної навчально-методичної бази, забезпечення підручниками та необхідним обладнанням.

Щорічно в коледжі проходять тижні циклової комісії як відображають творчу співпрацю студентів та викладачів.
Основним завданням тижнів є забезпечення належних умов для виявлення та розвитку творчої активності й зацікавленості студентів, сприяння формуванню їхнього наукового світогляду та вдосконалення науково-медичного рівня педагогічної майстерності викладачів.
Як правило, до проведення тижня викладачі готуються дуже ретельно: вони постійно ведуть пошук найрадикальніших форм та методів організації аудиторної та позааудиторної роботи. Завдяки цьому тижні проходить дуже різноманітно та цікаво.
Наприклад, викладачі іноземної мови (Даніліч Ж.М., готують екскурсоводів по коледжу англійською,та німецькою мовами. Крім того, ними організовуються конкурси перекладачів художніх та спеціальних текстів, декламацій віршів, виконання пісень, конкурс знавців граматики іноземної мови.
Цікаво і захоплююче проходять такі позааудиторні заходи, як: «Математичний брейн-ринг» (викладач Шаховська С.І..); «Цікава фізика» (викладач Кужель Т.І..); «Свято рідної мови» (викладач Чикалова Н.В.); «Літературна вітальня запрошує» (викладач Криворучко А.Д..); не менш цікавими є заходи з хімії, біології, математики, які організовують роботу гуртків (викладачі Шостак Г.І., Лавриненко В.О.). Під час тижня працює виставка, на якій представлені творчі та наукові роботи, реферати, кращі твори студентів. А ярмарок педагогічних ідей – це ще одна сходинка підвищення професійної майстерності викладачів, де кожен член комісії презентує свої напрацювання за рік: комплекси методичного забезпечення занять, складені за новітніми вимогами; творчі роботи, доповіді, реферати, рецензії, рекомендації студентам, викладачам тощо.

Таким чином, творчий пошук викладачів стає запорукою їхнього професійного зростання на освітянській ниві.


Всі новини циклових комісій

 

Бажаєш стати студентом Охтирського коледжу СНАУ